Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Imádság – Nagypéntek délelőtt

„Ha élünk az Úrnak élünk; ha meghalunk az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8)
imadsag1-150x15011Drága, megváltó Krisztusom, aki érettem függesz a keresztfán, tedd az én elmélkedéseimet és gondolataimat méltókká arra, hogy a te irántam való kegyelmedre és szenvedésedre hálával emlékezhessem. Teremts bennem tiszta szívet, hogy én is meg tudjak bocsátani azoknak, akik ellenem vétenek, hogy hűséges követőd lehessek tökéletes szeretetben, engedelmességben. Adj kegyelmet, hogy minden nyomorúságomban hozzád forduljak erőért és vigasztalásért, hogy békével és alázattal hordozzak el mindent, amit Isten reám mér. Segíts, hogy járjak mindig a te utaidon, megértsem és elfogadjam akaratodat. Irts ki a szívemből minden gonosz indulatot, mások iránti gyűlölködést, irigységet, türelmetlenséget. Add, hogy tudjak meghalni a bűnnek, el tudjam temetni eddigi életem minden gyarlóságát, s a te kereszted alatt keresem egyedül a bűnbocsánatot és az üdvösséget. Tovább »

Nagypéntek

Demecseri Horváth Imre

Máté 27,51-52

pilatus-elott2A vád elhangzott, az idő elérkezett.
Jön az Úr, arca beesett, szomorú.
Elhagyta mindenki, egyedül van.
Vállára a bűnös világ nehezedett.

Homloka, teste vérzik,
A tegnapi gyalázat ütött rajt’ sebet.
És a sok sérelem, mi rajta csattant,
Az átok, a sok piszok mi rá hullt.
És most itt a nagy kereszt.
Elfogyott az út, az idő megállt, Tovább »

MEGJELENT AZ MRETZS 2015. ÉVI FALNAPTÁRA

naptaros_2013jo:naptaros_2011.qxd.qxdMegrendelhető:

MRETZS IRODA

1091 Budapest, Kálvin tér 7

vagy e-mailen: tzsinat@freemail.hu

vagy telefonon: 06 209 318 075

A legnagyobb élmény

„Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és a palástja betölté a templomot…” (Ézsaiás 6:1-8)

szinek4Mindenkinek van legalább egy döntő élménye, amelyet soha el nem felejt, s amely meghatározó volt élete alakulásában. Valakinek csodás megmenekülés veszedelemből, balesetből, gyógyulása halálos betegségből. Vagy egy nem várt szerencse, amely ölébe hullott: egy remek állás, amelyről nem is álmodott, vagy egy mesés nyeremény, amely a koldust milliomossá emelte. Esetleg egy nem várt találkozás, amely alapvetően változtatta meg az életet: lett belőle karrier, életpálya, vagy esküvő és boldog család gyermekekkel és unokákkal. Tovább »

Imádság – Advent IV. vasárnapján

„Felele Jézus, és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” (Jn 14,23)

imadsag1-150x15012Nagy irgalmasságú és igazságú Isten, mily megbecsülhetetlen és megköszönhetetlen jótétemény az, hogy egyszülött Fiadat emberi testben e világra küldötted, hogy véghetetlen irgalmasságodat az én váltságomnak és üdvözítésemnek munkájában csodálatossá tegyed és megdicsőítsed. Tovább »

Az adventi ember IV. (ünnepi igehirdetés)

IV. Van emberem

János ev. 5:1-11
advent-koszoru-2Adventi vasárnapokon ünnepi készülődésünkben a bethesdai beteg vezet bennünket. Ő a nagy várakozó, az adventi ember képe és szimbóluma, aki 38 hosszú éve várja betegsége gyógyulását a tó gyógyító vizétől.
Jézus egy ünnepre Jeruzsálembe korán érkezvén kiment a híres tóhoz, amelynek vize sokaknak gyógyulást hozott már, hogy maga is lássa azt, s a betegeket, akik várták a víz mozdulását, hogy akkor sietve-rohanva elsőként léphessenek a tóba – és végre meggyógyulva lépjenek partra. Nem gondolom, hogy ezeknek a betegségben szenvedő nyomorult embereknek sok látogatója akadt volna. Hiszen kit érdekelhet beteg, magatehetetlen emberek társasága: vakoké, sántáké, aszott testűeké? Akik jajgatnak, kiáltoznak, siránkoznak, könyörögnek, vagy koldulnak? Aki közéjük téved is olykor, az is sietve hagyja ott őket, szinte menekülve az emberi nyomorúság ilyen halmozott tömege közeléből. Tovább »

Advent dala

Kárász Izabella

hopehely6Kitárja Csend a kapuját,
Beengedi rajta a Hőst,
Kit vár a megváltott világ
Adventben, karácsony előtt.

Adventben, karácsony előtt
Boldog, aki várva remél,
Vigyázva néz a napba fel,
Mert minden advent véget ér. Tovább »

Imádság - Advent III. vasárnapján

„Ímé, az ajtó előtt állok, és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő énvelem.” (Jel 3,20)

imadsag1-150x15016Ó, kegyelemben gazdag Jézus, aki jöttél, hogy megkeresd és üdvözítsd, ami elveszett, köszönjük, hogy ezt a szent adventi időt megérhettük. Add Szentlelked erejét, hogy lehessen ez az idő lelkünk épülésére. Te, Istennek örök Fia, aki voltál mielőtt e világ fundamentuma felvettetett volna, eljöttél testben, emberré lettél, hogy minket megszabadíthass. A bűneset nyomorúsága miatt mi nem mehettünk hozzád a mennybe, elzáródott előttünk az odavezető út: azért te jöttél hozzánk a földre, hogy te légy számunkra út, amely minket az üdvösségre vezérel. Tovább »

Az adventi ember III. (ünnepi igehirdetés)

III. Nincs emberem

János ev. 5:1-11

imagesJézus Jeruzsálembe ment föl vidékről egy ünnepre. Mivel az ünnep még nem kezdődött el s mivel az időt el kellett tölteni, Ő nem egy vendégfogadóba ment kipihenni a hosszú gyaloglás fáradalmait, vagy régi ismerősökkel való találkozásra, vagy éppen városnézésre indult. Hanem a gyógyvizéről híres Juh-tóhoz – az ottani nyelven Bethesda-tóhoz látogatott el, melynek öt tornácában mindenféle betegségben szenvedő ember feküdt várva a tó vizének megmozdulását, hogy aztán elsőként sikerüljön a tóba lépni s ez által meggyógyulni. A korabeli hiedelem szerint ugyanis időnként angyal kavarta fel a vizet, s az ilyenkor gyógyulást jelentett az abba elsőként belépőnek. Jézus a betegek látogatására ment. Bizonyára szánakozva járkált a betegek – a vakok, sánták és aszkórosok nagy sokasága között (3.v.). Tovább »

Adventi estén

Dömötör Ilona

hopehely1A sárra köd terül, vékonyka fátyol.
Sötétkék égen aranyhold világol.
A köd nem ér az égig.

A szívre gond borul, aggasztó, könnyes.
A kézhez bűn tapad, bomlasztó, szennyes.
A lélek az ég felé tör.

Tovább »