Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Az MRETZS alkotó tagjai

Tagsági viszonyukat szüneteltetik a 2007. szeptember 19-i Nyilatkozatuk alapján az alábbi egyházkerületek:

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

További alkotó tagegyházak:

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

Kató Béla püspök

(Kolozsvár – Erdély)

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

Csűry István püspök, Kovács Zoltán főgondnok

(Nagyvárad – Partium)

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Fazekas László, püspök, Fekete Vince főgondok

(Komárom – Felvidék)

KÁRPÁTALJAI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Zán Fábián Sándor püspök, Nagy Béla főgondnok,Horkay László ny. püspök

(Beregszász – Kárpátalja)

SZERBIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Halász Béla

(Hertelendyfalva - Szerbia)

HORVÁTORSZÁGI MAGYAR REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Kettős János, szuperintendens, Sója Lajos főgondok

(Kopács – Délvidék)

HORVÁTORSZÁGI  REFORMÁTUS KERESZTYÉN KÁLVINI EGYHÁZ

Csáti Szabó Lajos püspök

(Laskó – Délvidék)

HOLLANDIAI MAGYAR PROTESTÁNS KERESZTYÉN LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT

özv. Tüski Istvánné SzabóMárta, lelkipásztor, dr. Tóth Miklós főgondnok

(Utrecht – Hollandia)

AMERIKAI-MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

Szabó Sándor, püspök

(Ontario – USA)

KÁLVIN EGYHÁZKERÜLET

Poznán Béla, püspök, James Ballas, főgondnok

(Fairfield – USA)

KANADAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZAK KÖZÖSSÉGE

Vass Zoltán, lelkipásztor

(Toronto – Kanada)

DÉL-AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

AUSZTRÁLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

(North Fitzroy-i Gyülekezet,

Sydney Református Egyház,

Ausztráliai Magyar Református Egyház - Új-Dél Wales Egyházkerület)

Dézsi Csaba, lelkipásztor,

Péterffy Kund, lelkipásztor,

NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT

özv. Lázár-Zahn Csabáné Dalma Enikő, lelkészi elnök (Nünberg, Németország),

dr. Békássy N. Albert világi elnök (Lund, Svédország)

Írja le véleményét!

Be kell jelentkeznie véleménye beírásához.