Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Imádság - Pünkösdkor

imadsag1-150x1501„És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” (Ez 36, 26-27)

Mennyei, édes Atyánk! A Szentlélek ünnepén alázattal imádkozunk hozzád Szentlelked megújító áldásáért. Pünkösd napján kibocsátottad Szentlelkedet, betöltve a prófétai ígéretet: Adok nektek új szívet, és azt mívelem, hogy az én parancsolataimban járjatok. Kibocsátottad lelkedet, és a csüggeteg, bátortalan tanítványok boldogan hirdették: Nem adatott más név, mely által megtartatnánk. Istenünk, alázatosan könyörgünk Szentlelked üdvözítő ajándékáért. A mi szívünknek nincs semmire olyan nagy szükséges, mint a te Lelkedre. Az Anyaszentegyház megalapításának ünnepén igaz szívvel imádkozunk: tartsd meg Anyaszentegyházunkat, hogy álljon mindenkor rendületlenül. Adj egyházunknak hűséges szolgálat, akik építsék a te dicsőségednek templomát, melynek szegeletköve Krisztus. Töltsd ki Szentlelkedet népünk sorsának intézőire, hogy igazságosság, bölcsesség és erő irányítsa cselekedeteiket. Lelked ereje által világosítsd meg a tévelygőket, erősítsd a gyöngéket, otalmazd a próbáltatások közt vívódókat, elevenítsd meg a szomorkodókat, hogy álljunk mindnyájan a te félelmedben, és részesüljünk majd az örökélet békességében és üdvösségében. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

(REFORMÁTUS IMÁDSÁGOSKÖNYV

Kiadó: Erdélyi Református Egyházkerület,

Kolozsvár, 2004)

Írja le véleményét!

Be kell jelentkeznie véleménye beírásához.

A rovathoz tartozó bejegyzések