Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Imádság – Húsvét reggel

„Az angyal pedig megszólalván monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek: mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott.” (Mt 28, 5-6)

imadsag1-150x15013Örökkévaló Istenem, mennyei, édes Atyám Jézus Krisztusban! Boldog magasztalással áldalak a húsvéti evangélium vigasztalásáért, csodálattal magasztalom örök hatalmadat, áldott jóságodat.

Kérlek, mennyei, édes atyám, tedd győzedelmessé az örökélet boldogító evangéliumát szívemben. Amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus életét mindnyájunkért odaadta, és szeretetének hatalma által a bűnt és a halált meggyőzte, akképpen segíts minket is meghalni a bűnnek és feltámadni az új életre. Ragyogtasd fel irgalmadnak új életet teremtő áldását az én lelkem előtt is. Töltsd be az én szívemet is a Feltámadott drága köszöntésével: Békesség néktek! Cselekedd, hogy egyre teljesebb, egyre boldogabb engedelmességgel szenteljem oda életemet az örökké élő Megváltónak. Jóságos Istenem! Alázatos töredelemmel ismerem be, hogy sokszor volt az én szívem is kétségekkel, lázadással, hirtelenséggel teljes. Alázattal ismerem be színed előtt, hogy nem egyszer adtam oda szívemet én is a hitetlenség tanácsának, voltam gyáva és kishitű, tagadtalak meg téged emberi gyöngeségből, érdekből, félelemből. Ó, de érzem azt is, Atyám, hogy az én szívem nyugtalan, békételen, reménytelen mindaddig, amíg tebenned nyugalmat nem talál. Cselekedd, istenem, hogy kétségeimben szent Fiad legyen a vezérem, életem harcában ő legyen a békességem, gyengeségemben az erőm, szenvedésem éjszakájában napvilágom, halálomban a győzedelem. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérlek, hogy a bűnbocsánat és örökélet reménységével áld és szentelj meg minden emberi szívet, az én szegény szívemet is. Mindörökké. Ámen

 

(REFORMÁTUS IMÁDSÁGOSKÖNYV

Kiadó: Erdélyi Református Egyházkerület,

Kolozsvár, 2004)

Egy megjegyzés “Imádság – Húsvét reggel”

  1. Pingback from » Imádság - Húsvétkor:

    [...] Imádság – Húsvét reggel [...]

Írja le véleményét!

Be kell jelentkeznie véleménye beírásához.

A rovathoz tartozó bejegyzések