Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for november, 2015

Teológiai megújhodásról

„Az Ige testté lett.” (János ev.1:14)

Ezt az Igét az igehirdetők általában a karácsonyi prédikációjuk alapigéjeként szokták felvenni. Mindemellett ez az Ige azonban – nézetem szerint –, teológiai irányváltoztató is volt az ősegyházban, amelyen a kezdetben kicsiny egyház élete és jövője függött. Nevezetesen az volt a döntő tét, hogy az éppen csak megszületett egyház - egy [...]