Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for március, 2015

A felemelt Krisztus (nagyheti igehirdetés)

„Én, ha felemeltettem e földről mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia” (János ev.12,32-33)
Nagypénteken mi is lélekben a golgotai kereszt köré gyűlünk, s látjuk a miattunk, helyettünk és érettünk szenvedő és meghaló Megváltó Urunkat. Valahogy úgy, amint azt nagy festőnk, Munkácsy Mihály festette meg Jézus Krisztus szenvedéstörténetét és [...]

Imádság – Nagypéntek délelőtt

„Ha élünk az Úrnak élünk; ha meghalunk az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8)
Drága, megváltó Krisztusom, aki érettem függesz a keresztfán, tedd az én elmélkedéseimet és gondolataimat méltókká arra, hogy a te irántam való kegyelmedre és szenvedésedre hálával emlékezhessem. Teremts bennem tiszta szívet, hogy én is meg tudjak [...]

Nagypéntek

Demecseri Horváth Imre

Máté 27,51-52

A vád elhangzott, az idő elérkezett.
Jön az Úr, arca beesett, szomorú.
Elhagyta mindenki, egyedül van.
Vállára a bűnös világ nehezedett.
Homloka, teste vérzik,
A tegnapi gyalázat ütött rajt’ sebet.
És a sok sérelem, mi rajta csattant,
Az átok, a sok piszok mi rá hullt.
És most itt a nagy kereszt.
Elfogyott az út, az idő megállt,

MEGJELENT AZ MRETZS 2015. ÉVI FALNAPTÁRA

Megrendelhető:

MRETZS IRODA

1091 Budapest, Kálvin tér 7

vagy e-mailen: tzsinat@freemail.hu

vagy telefonon: 06 209 318 075

A legnagyobb élmény

„Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és a palástja betölté a templomot…” (Ézsaiás 6:1-8)
Mindenkinek van legalább egy döntő élménye, amelyet soha el nem felejt, s amely meghatározó volt élete alakulásában. Valakinek csodás megmenekülés veszedelemből, balesetből, gyógyulása halálos betegségből. Vagy egy nem várt szerencse, amely ölébe hullott: egy [...]