Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for október, 2014

Örök reformáció

„Ímé mindent újjá teszek” (Jelenések 21,5)

A Természet egyik örök törvénye az élet megújulása. Minden tavasszal a megújulásnak egy új ciklusa kezdődik. Testünk sejtjei hét év alatt teljesen kicserélődnek. Az élő közösségeknek is rendszeres megújulásra van szükségük. Az olyan élő szervezet, amely már nem tud, mert nem képes megújulni, az menthetetlenül a végelgyengülés, a [...]

Imádság- Reformáció napján

„Nem olyan-e az én Igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly?”

(Jer 23,29)

„Az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.”

( Zsid 4,12 )

Mindenható Isten, [...]

Fölmutatás

Vékey Tamás

Mély titkot láttatni,
csak avatott szemmel,
és lélekkel lehet.
És fölgerjed a szívünk,
a tiszta Igére,
mint arcról sugárzó fényre.
Csodálatos virágbaborulás,
mikor a színről színrelátás
az Egekbe emel -
mikor kibomlik a mély titok
a Hitből,
s a gyöngyigék sorai
tündöklik át
a kimondhatatlan vonzás
háttereit.

Imádság – Országért, népért

„Intelek azért mindenekelőtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk.”

( 1 Tim 2,1-2)

Örökkévaló Isten! Leborulok a Te királyi széked előtt, és alázatos szívvel kérlek, végy oltalmad alá mindnyájunkat, hogy a Te Igéd világosságának megtisztult szívű hordozója, megtartó szeretetednek hű bizonyságtevője lehessek. Terjeszd ki áldásodat [...]

Október vége

Csiha Kálmán
Ősz és hideg van, október vége,
bíbor köntösük foszlik a fákon,
hulló levéllel jajdul a szélbe,
szitáló ködben hal meg az álom.

1956 – 2014

A két dátum között 58 esztendő feszül –, több mint egy fél évszázad. Ezalatt döntő politikai változások történtek a nagyvilágban, s benne szűkebb Európánkban. Mindeközben mi, magyarok nagy felismerésekkel lettük gazdagabbak.

Ami a politikai változásokat illeti, mindjárt ott van az 1956-os forradalmunk, mely 12 napra visszaszerezte országunk elveszett szabadságát, ám november 4-én a [...]

Tó és délibáb

„És tóvá lesz a délibáb.” (Ézsaiás 35: 7a)
Mi magyarok ismerősök vagyunk a délibáb jelenségével. Ki ne hallott volna a hortobágyi délibábról? Jókai Fata morgnának nevezi, a nyugatiak mirázsnak. Ez a légköri jelenség nagy, sík területek légkörében alakul ki, amikor a felszíni hideg levegő felett meleg légtömeg keletkezik, melyben távoli tájak és tárgyak tükörképe jelenik [...]