Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for szeptember, 2014

Bartimeus

Bartimeus I

„Jerikóba érkezének: és mikor ő (Jézus) és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek. A Timeus fia, a vak Bartimeus, ott üle az úton, koldulván.” (Márk 10:46).
Bartimeus történetének üzeneteiről egy háromrészes mini sorozatban szeretnék beszélni. Előtte azonban engedtessék meg, hogy három rövid megjegyzést tegyek. A bibliai történetnek legalább három értelme [...]

Kiálts Arad felé

Fáy Ferenc
 
Bitók árnyékát hinti rám az este,
búcsúzó sóhajt hord felém a szél.
S a fák, mint holtak megnyúlt, furcsa teste
merednek rám. Az alkony mint a vér
ömlik az álmos, dérfutotta földre,
s én sírva, zúgva, mint egy jaj-darab
sikoltom át csendes őszi tájon,
hogy, mint a kín most minden szívben fájjon
ez a [...]

Imádság – Országért, népért

„Intelek azért mindenekelőtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk.”
( 1 Tim 2,1-2)
Örökkévaló Isten! Leborulok a Te királyi széked előtt, és alázatos szívvel kérlek, végy oltalmad alá mindnyájunkat, hogy a Te Igéd világosságának megtisztult szívű hordozója, megtartó szeretetednek hű bizonyságtevője lehessek. Terjeszd ki áldásodat és segedelmedet minden [...]

István király három megvalósított terve – tanulság a mának

Augusztus 20. – István király napja, egyházi és állami ünnep Magyarországon – s mindenütt a világon, ahol  magyarok élnek, akár elszakítottságban, akár  diaszpórában. Ez a nap nem születése napja, amit pontosan nem tudunk (kb. 967., Esztergom), vagy haláláé (1038. augusztus 15.), hanem szentté avatásáé (1083. augusztus 20.). A hagyomány szerint a korábbi dátumok augusztus huszadikában [...]