Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for május, 2014

A krisztusi út a menny felé, Istenhez vezet! (áldozócsütörtöki igehirdetés)

Dr. Pungur József (Kanada – Edmonton)    
 
„Kivivén..őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit megáldá őket. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván,  felviteték a mennybe”.  (Lukács ev.24,50-51).
Áldozócsütörtök az Úr Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe. Különleges ünnep. Nem csak azért, mert az ünnepkörök perifériáján van. Bizonyára a legkisebb a nagy ünnepek sorában: a Karácsony, Virágvasárnap, Nagypéntek, [...]

Imádság - Áldozócsütörtökön

„Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, akképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe.” (ApCsel 1,11)
Örökkévaló Isten, mennyei, édes Atyám! Köszönöm neked, hogy az én Uram, Jézus Krisztus, a te szerelmes Fiad most a mennyben van, hogy miután dicsőséges feltámadása után az apostoloknak megjelent, ők tanúi lehettek, hogyan megy fel ő tehozzád, [...]

Eszmélés

Bácsi Sándor
 
Tanítványúton: Tört reménnyel,
A meghalt Krisztus keresztjénél,
Húsvét nagy örömmámorában
Sokat megélt, sokat megértett
A Jézust követő tanítvány.
 
Királyra várt. Bíborpalástost,
Népét ítélő jogarával.
Helyet találni jobbján­-balján
Részt kapni dicsből, hatalmából,
Ez vitte otthontalan útján.