Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for december, 2013

A tegnapi ember (Igehirdetés - Esztendő utolsó napjára)

Dr. Fodor Ferenc (Magyarország – Sárospatak)

„Mert kérdezd csak meg az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra. Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, a mi napjaink csak árnyék a földön.”
(Jób 8,8-9) Lectio: János 1,1-14
Esztendőfordulókor a múlt és a jövendő határán állunk. Mögöttünk van egy [...]

A Megtartó (ünnepi igehirdetés)

Dr. Pungur József (Kanada – Edmonton)
„És monda az angyal nékik (a pásztoroknak): Ne féljetek mert íme hirdetek néktek nagy öröme, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.” (Lukács 2,10-11).                                                                
Ez az angyali üzenet az első Karácsony éjszakáján hangzott el egyszerű pásztor-embereknek, akik a [...]

Advent üzenete-Adventben: érte és általa (IV. adventi igehirdetés-sorozat)

Szoboszlai Miklós (Magyarország-Kazincbarcika)
kazincbarcikai segédlelkész- volt sárospataki diák IV.
“És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, [...]

Ha szembe jön

Lukátsi Vilma
 
Ádvent idején szembe jön velünk
földi vándornak öltözötten
ünnep-várásunk országútján,
lélek-terhelő nagy ködökben…
 
Gyertya kell!
                        Égő, tiszta lángú,
szív-didergető éjszakába,
hogy meg ne csalja virrasztásunk
neon-reklámok tarkasága.
 

Advent üzenete-A mennyek országáról (III. adventi igehirdetés-sorozat)

Sipos Előd Zoltán (Magyarország-Pécel)
péceli segédlelkész-sárospataki diák III.
“Más példázatot is mondott nekik: “Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.” (Mt. 13,31-32

A [...]

Adventben

Paksy Gáspár
 
Már én a földnek szolgaláncát
Erős karokkal szétzúzom,
Feléd esengve tiszta hévvel,
Sóvárgó vággyal, Jézusom!
 
Látom kigyúlni napkeletről
Királyok fényes csillagát,
Komor felhőkön, bús homályon
Mennyország fénye csillan át.
 

Megmaradás (adventi gondolatok)

Dr. Pungur József (Kanada – Edmonton)
„Ha  nem  hisztek,  bizony  meg nem  maradtok! …kérj jelt magadnak az Úrtól, ímé a szűz  fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek” (Ézsaiás 7:9,11,14)
Megváltó Messiás eljövetelét évezredek óta próféták jövendölték. Isten nem hagyta az embert a megváltás reménye nélkül. Már a bűneset után megígérte, hogy az asszony magva [...]

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek!”
(Títusz 2,11)

.

Istentől megáldott, kegyelemteljes
karácsonyi ünnepszentelést
és boldog új esztendőt
kívánunk minden kedves Testvérünknek,
határon innen és túl!

Advent üzenete – az Atyáról, Jézus Krisztusról, a szeretetről (II. adventi igehirdetés – sorozat)

Szikszai Szabolcs (Magyarország – Pécs)
volt sárospataki diák II.
.

„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet [...]