Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for október, 2013

Gondolatok az Egyház egységéről

Dr. Pungur József
 
A kétezer éves Egyház történetében két nagy szakadás volt. Az első 1054-ben, amikor a keleti ortodox egyházak kiváltak a Római Katolikus Egyházból. A másik 1517-ben történt, amikor a Római Katolikus Egyház kivetette a Reformáció Egyházait. Azóta számos, az Egyház szakadását gyógyító, helyreállító kezdeményezés történt, legújabban az Ökumenikus Mozgalom révén. Közeledés történt, de gyógyulás [...]

Kálvin imádsága: Közbenjáró ima

Mindenható Isten, mennyei Édesatyánk, azt ígérted, hogy kéréseinket meghallgatod, ha azokat a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében terjesztjük Eléd. Azt halljuk parancsolatodból, hogy imádkozzunk azokért, akiket fölébünk helyeztél, a felsőbbségért és kormányzókért, aztán a Te néped minden szükségéért, és majd minden emberért. Így kérünk Téged minden fejedelemért és uraságért, a Te [...]

A reformáció öröksége (igehirdetés – Reformációra emlékezve)

dr. Joó Sándor
 
„És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az őkegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.”(ApCsel 20,32)
Azon az ünnepen, amelyikre minket minden évben az október 31-ike emlékeztet, sokszor elmondották már templomokban, emlékünnepélyeken, hogy mit bízott reánk örökségül a reformáció; mik azok a drága kincsek, amiket őseink reánk hagytak, [...]

Károli Gáspár

Máthé István
 
Szent tűz lángolt szívében,
Mely nyugodni nem hagyta,
Hogy Isten üzenetét mielőbb,
Öntse szép magyar szavakba.
 
Így került e szent kenyér,
Népünk asztalára,
Hogy naponként tördelve,
Ez legyen lelke gazdagsága.
 

1956

 
Bartal Klári

Tüzet sem raktak s kigyúltak a lángok,
Szemek szikráztak, fölizzott a szív,
Testvér lett az is, kit először láttál
S megittasultál, hogy a HAZA hív.
.
Különös ősz volt. Íze lett a szónak,
A kézfogásnak újra ereje,
Fájó gerinced gyógyította gyorsan
A friss szabadság édes melege.
.

Kegyelet – hála – hősi példaadás – EMLÉKEZÉS az aradi 13-ra

Dr. Pungur József
Minden valamire való nemzet számon tartja, tiszteli, egyéni és kollektív tudatában őrzi, nemzeti Panteonjába helyezi és évfordulónként megemlékezik hőseiről és mártírjairól. Ezt tesszük mi magyarok, akik évenként október 6-án emlékezünk az 1848-49-es, orosz segítséggel  galádul levert szabadságharcunk utáni megtorlás 13 vezető katonatisztünk vértanú haláláról.

Az aradi 13 vértanú

Mosonyi György
 
Tudja -e minden Magyar,
Hogy Aulich Lajos mit akart?
Azt akarta, mit Damjanich János,
Hogy soha ne jöjjön el “Világos”
Mit Nagy Sándor József is akart!
Hogy “Ne bántsd a magyart!”