Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for augusztus, 2013

Mindennapi kenyerünk (ünnepi igehirdetés – új kenyér)

Radvánszky Ferenc (Kárpátalja – Kaszony-Botrágy)
.
„A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.”(Mt 6,11)                                            
A kenyér kérése, a Mi Atyánk negyedik kérése. Az után, hogy Isten központba helyezését („Szenteltessék meg a Te neved”), az Ő országának elterjedését („Jöjjön el a Te országod”), és az akaratának a meglétét („Legyen meg a Te akaratod”) kérjük, az imádság a [...]

István király intelmei - IX. AZ IMÁDSÁG MEGTARTÁSÁRÓL

Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság kilencedik regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig, fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: “Küldd el, uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem [...]

Szent István király

Tűz Tamás
 
Jól megjelölte ezt az ezredévet:
 kereszttel írta rá kemény nevét,
 mint halhatatlan győzelmi ék.
 Alapkő lett, de kőnél súlyosabban
 vetette el az épülő falakban
 toronyszökkentő, férfias hitét.
 
 Amint alázatát mindegyre inkább
 úrrá emeli roppant erején,
 a bércre hág s egy országon tekint át,
 hol hajnalpírban reszket még a fény.
 Komor felhőkből bomlik ki a [...]

Magyar református értékeink megőrzése és továbbvitele

Csákváron tanácskozott a Nyugat-európai református keretszervezet
 
„Cselekedjetek jót mindenekkel, kiváltképpen a ti hitetek cselédeivel!” (Gal 6, 10)
A Vértes lábánál elterülő Csákvár ősi magyar református gyülekezete adott otthont az idén július 18-21-e között, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) rendszeres évi Hittudományi és Vezetőségi Tanácskozásának. A megnyitó istentisztelet ünnepélyes hangulatát emelte a helyi gyülekezet [...]

MEGJELENT! - Hungarian World Encyclopedia

Megjelent az első magyar enciklopédia angol nyelven 6000 szócikkel, 200 képpel és néhány térképpel kompakt diszketten.
A nyugaton élő, az összmagyarságnak számottevő részét kitevő magyarok mindig fájdalmasan tapasztalták, hogy a körülöttük élő világ mennyire nem ismer bennünket. Ha tud is valamit rólunk, azt rendszerint rosszul tudja, részben azért, mert ellenségeink mindig serények voltak rosszhírünk keltésében, részben [...]