Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for május, 2013

MEGHÍVÓ

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata

július 26-27-28.

között tartja következő ülését Balatonfenyvesen. Tájékoztatás a részletes programról/jelentkezés: Telefonon: 06-209-318-075 (üv.titkár)
E-mailben: boaz.kis@gmail.com

Magyar imádság (június 4. – nemzeti összetartozás napja)

Szénási Sándor

Uram, egy népért könyörgök,
Fordítsd felé szent orcád!
Szíved ajtaján, ím, zörgök:
Tied hatalom és ország!

Trianon 93

Dr. Pungur József
Modern történelmünk legfájóbb sebe újra felszakad a trianoni békediktátum reánk erőltetésének emléknapján, 1920. június 4-én, amikor a Párizs melletti Trianon palotában a győztes Antant hatalmak négyfelé szakították ezeréves országunkat és magyarságunkat.
A seb minden évfordulón újra szakad, mert az újkori történelem legalantasabb, legalábbvalóbb és legaljasabb békediktátumát erőltették az ezeréves történelmi Magyarországra. „Trianonban útonállók, [...]

Imádság – Szentháromság vasárnap

„Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és Szentlélek; és ez a három egy.” (I Jn. 5,7)
Ó, dicsőséges Szentháromság, dicséret, hála és magasztalás legyen néked, hogy kijelentetted magadat a te Igédben, és én megismerhettelek téged csodálatos szentségedben. Megismerhettelek mint az én jóságos Atyámat, kihez hasonló nincs mennyen és földön, akihez én, [...]

Atya-Fiú-Szentlélek (Szentháromság vasárnapi igehirdetés)

Tőkés István

„És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében.” (Máté 28, 18-19)
A mostani szentháromság-vasárnapján ez a mi központi kérdésünk: igaz-e, hogy Jézus valóban hozzánk jön? Az Ige értesít arról, hogy ő az [...]

Imádlak téged…

Blaskó Mária

Imádlak téged Szentháromság,
Teremtő édes Istenem,
Ki alkottál, gondoskodsz rólam
Háladalom neked zengem:
Imádlak Téged!

Szentlélek vezérel (Pünkösdi igehirdetés)

Tőkés István
„Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm 8,14-16)
Pünkösd Isten Lelkének az ünnepe. Más kifejezéssel úgy is mondhatjuk, hogy Szentlélek ünnepe, vagy [...]

Imádság – Pünkösdön

„És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” (Ez 36, 26-27)
Mennyei, édes Atyánk! A Szentlélek ünnepén alázattal imádkozunk hozzád Szentlelked megújító áldásáért. Pünkösd [...]

Pünkösd

Dsida Jenő
Ujjong a lelkem, s tele van örömmel:
Ma érkezik a régvárt vendég!
Bár liliom-palástot
Vehetnék vállaimra
S elébe úgy mehetnék
Hogy szűzfehéren üdvözöljem Őt! -
Bár tűzrózsákat, égő szíveket
Szórhatnék szét a nagy világon.

Pünkösd felé…

„És lészen az  utolsó napokban, ezt mondja az Isten,  kitöltök az én Lelkemből minden testre.” (Ap.csel 2:17)
Manapság sokan kérdezik, mi történt, hogy a kereszténység, amelyen a nyugati civilizáció épült fel, már meggyengült, hívei hátat fordítanak az egyháznak, élnek maguknak, kis örömeiknek, apró kedvteléseiknek, s jól meg vannak az egyház tanítása, lelki vezetése és összetartó [...]