Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for március, 2013

Imádság – Húsvét este

„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mit beszélt néktek, még mikor Galileában volt. (Lk 24, 5-6)
Hálás örvendezéssel jövök ma hozzád, felséges Isten, ezen a húsvéti ünnepen, amely emlékeztet arra, mily csodálatos győzelmet arattál halál és sír felett a mi üdvözítő Urunk feltámadásában. Engedd, hogy ma és életem minden [...]

Húsvéti pásztorlevél

Ft. Csűry István (Partium – Nagyvárad)
 
 „A templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste.” (Mt27,51-52)

Kedves Szolgatársam!
Krisztus halálával kezdődött a halál feletti győzelem. Sírok nyíltak meg és szentek támadtak fel a Megváltó kivégzésének percében. A föld reszketve folytatta útját az [...]

Húsvéti hangok

Rőczey Ödön
 
Hogy zúgnak szerteszét a nagy harangok!
Bongásuk mély titokkal van tele.
Mily gyorsan szállnak szél szárnyán a hangok.
Megtelik velük a lég tengere.
 
Hangjuk belekiált az éjszakába.
Minden harang, mint egy-egy érctorok!
Bong, egyre bong bele a nagy homályba:
Hát halljátok, hogy mit kiáltozok?

Valódi Értéke a világnak… (Húsvéti igehirdetés)

Szoboszlai Miklós (Magyarország – Sárospatak, Református Teológiai Akadémia)
 
„Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. Sőt Isten [...]

.

“Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.” (1.Pét.1,18-19)
 
 
 
 
Istentől megáldott, kegyelemteljes
húsvéti ünnepszentelést
kívánunk
határon innen és túlra!
 
 
„Megtanultam tisztelni az ünnepeket. Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból kivetkőződve [...]

Imádság – Húsvét reggel

„Az angyal pedig megszólalván monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek: mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott.” (Mt 28, 5-6)
Örökkévaló Istenem, mennyei, édes Atyám Jézus Krisztusban! Boldog magasztalással áldalak a húsvéti evangélium vigasztalásáért, csodálattal magasztalom örök hatalmadat, áldott jóságodat.
Kérlek, mennyei, édes atyám, tedd győzedelmessé az örökélet boldogító evangéliumát szívemben. Amiképpen a [...]

A feltámadásról

Dr. Pungur József (Kanada – Edmonton)
 
„Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.”( 1 Kor. 15,20)
Krisztus húsvéti feltámadása a keresztény hit kardinális, központi tétele: a raison   d’être-je, ami nélkül nincs igazi értelme létezésének. Nem véletlenül foglalja magában  a minden keresztények Apostoli Hitvallásának utolsó mondata, hogy hiszem „a testnek feltámadását és az örök életet”.
    [...]

Jézus temetése (Nagyszombati igehirdetés)

Sarkadi Nagy Pál
 
„Mikor pedig beesteledék, eljöve egy gazdag ember Arimáthiából , név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak; ez Pilátushoz menvén, kéri vala a Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet. és magához vevén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba. És elhelyezé azt a maga sírjába, melyet a sziklába [...]

Pilátus

Kiss Jenő
 
Hallgass meg, Poncius Pilátus.
Hiába mostad meg kezed,
kezet és nem fogok veled.
 
Van, amit nem lehet lemosni,
Bár nem volt tán bűn, csak hiba.
De ráment egy emberfia.
 

Krisztus megáldoztatott (Nagypénteki igehirdetés)

Tőkés István
 
„És miképpen elvégeztetett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, s azután az ítélet, azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják idvességükre.” (Zsid. 9, 27-28)
Nagypénteken a bevett gyakorlat szerint általában Krisztus szenvedéséről és keresztjéről hangzik az igehirdetés. Ehhez járul saját próbáinknak a fölemlítése is, [...]