Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for február, 2013

Eltemették Európa teológusát…

Február 16-án, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben vettek búcsút a 83 éves korában elhunyt dr. Hegedűs Loránt ny. püspöktől. A gyászszertartáson résztvevő óriási tömeg élő bizonyítéka annak, hogy Hegedűs Loránt az Úr szőlőjének egyik legjobb munkása volt korunkban.
Teológiai, irodalmi és filozófiai munkásságában prófétai bátorsággal hirdette Isten megváltó kegyelmét. Szinte felsorolhatatlanok azok az alkotások, amelyekkel [...]

A böjt tanítása (ünnepi igehirdetés)

Radvánszky Ferenc (Kárpátalja – Kaszony-Botrágy)
.

„Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arczukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.”
„Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orczádat mosd meg; Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, [...]

Imádság – Böjtben

„Nem gyönyörködöm a hitetlen halálában.” (Ez 33,11)
Kegyelmes Istenem, aki Igédben tanítottál az igazi bűnbocsánatra, hogy az milyen áldásos a bűnös embernek, könyörgök most, amikor meg akarom alázni magam előtted, vezess és erősíts kegyelmeddel, hogy bűnbánatom igaz és őszinte legyen. Tudom s érzem, bűneim hangosan kiáltanak ellened, s tudom, hogy csak a te irgalmasságodnak köszönhetem, hogy [...]

Öröm a böjtben (ünnepi igehirdetés)

Botos András (Partium – Érmellék)
 
„Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok!”
(Ézs 66, 10)
A fogságból hazatért nép döbbenettel, értetlenséggel, csalódással szemléli az otthon maradt honfitársaik életvitelét. A jeruzsálemiek maró gúnnyal, élcelődéssel fogadják a hazatértek vallásos megnyilvánulásait, a számukra olykor fölényesnek mutatkozó hitbeli magatartást. Ki-ki a maga igazát próbálta ráerőltetni [...]

Adósság, bűn miatt

Pecznyík Pál
 
Urunk, Te jól tudod, ki alkottál minket,
súlyos bűn-adósság, terheli lelkünket.
 
Tudod, életünknél nekünk nincsen másunk,
ezért elengedted minden tartozásunk!

Böjtös életformát élő emberekké szülessünk újjá!

- Gondolatok a bűnbánati héten -
Az egyházi kalendárium szerint a böjt idején élünk. Egy jólét felé küszködő társadalom, mint amilyen a miénk, egyszerűen elveti a böjtöt. Arra, hivatkozva, hogy mi magyarok, mást se csináltunk az elmúlt bő száz esztendőben, mint böjtöltünk!

Ez a mi utunk

Hanvayné T. Mária
 
A legtöbb próbát itt most még nem értjük,
csak kábultan a porba roskadunk.
De tart egy Kéz, szelíden talpra állít,
s megújulva továbbindulhatunk.
 
S attól kezdve tisztábban látunk mindent:
magunkat és az Ő szeretetét.
Ez a mi utunk, így vezet halálig,
ha nem vetjük meg formáló kezét!

Kató Béla Erdély új püspöke

Február 1-én Kolozsváron, a Farkas utcai templomban iktatták be Kató Béla református püspököt, aki az Erdélyi Református Egyházkerület 46. püspöke.
Első püspöki prédikációjában a csodálatos halfogás történetét magyarázta, a Lukács 5,1-11 versek alapján. Kató Béla igehirdetésében kiemelte, hogy reménységgel nézhetünk a jövő felé, minden negatívum ellenére, mert: „Folyik a lelkészképzés, az iskolai vallásoktatás, harcolhatunk a jogainkért, [...]