Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for december, 2012

Imádság – Esztendő első napján

„… akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ézs 40,31)
Ó, mindeneket tudó, és mind a jelenvalónkat, mind a jövendőnket jól látó, szent Isten! Szenteld meg e beállott esztendőt minden részeivel mind énnekem, mind azoknak, akik örök választásod szerint a tieid. Ne [...]

Újévi üdvözlet (újévi igehirdetés)

Dr. Victor János
„Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” (János 8, 12)
Újév reggelének éppúgy megvannak a jellegzetes szorongásai, amelyek Istenhez hajtják az ember lelkét, mint ahogy megvannak az óév estéjének. Óév estéjén visszatekintünk, és elszorul a szívünk a múltnak visszahozhatatlanságától. Mi mindent el nem sodort [...]

Köszönetmondás az új évért

Kárász Izabella
 
Köszönjük Néked, örök Isten,
Hogy egy új évvel megáldottál,
Hogy szolgálhat a lelkünk Néked,
S megláthatunk a csillagoknál.
 
Leborulunk a hideg kőre,
Tiszta szívünket felmutatjuk,
Köszönő szavunk csendes mégis:
Tudjuk, hogy válaszod megkapjuk.
 
Az élet ezer útvesztője
Ez új évet is megkísérti
Add, hogyha elköszönünk tőle
Szívünk maradjon tiszta, égi.
 

Élet és megújulás

„Megújuljatok …” (Efézus 4:23)
Az élet feltétele a folyamatos megújulás. Jaj lenne az embernek és világának, ha az életképtelen lenne a megújulásra. Ha az óesztendő után nem jönne az újév, a tél után tavasz, a kikelet, a természet megújulása, mely lehetővé teszi a gyümölcstermő nyár eljöttét, s az őszi betakarítást s ezzel felkészülést a fagyos télre.
   [...]

Úgy élj

Bálint Zoltán
 
Úgy élj, hogy az egész világ
Figyeli minden léptedet,
Látja, hogy őszintébb, tisztább vagy,
S kutatja békességedet.
 
Úgy élj, hogy az egész világ
Ítéli minden léptedet,
Látja, hogy nem egyedül vagy,
S kutatja gyengeségedet.
 
Úgy élj, hogy az egész világ
Benned, Jézust ítéli meg.
Szemükben Ő nem több, csak az,
Akinek te képviseled.

Imádság – Esztendő utolsó napján

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt 90,12)
Ó, felséges Isten, aki mindeneket változás alá rekesztettél, csak te vagy változhatatlan, tökéletes valóság, a mi napjaink pedig sok változással elmúlnak. Ó, vajha az időnek múlásával tudnók oly bölcsen számlálni és igazgatni napjainkat, hogy azok szenteltetnének egészen szent Felségednek! Áldassál dicsértéssel, mennybéli Felség, hogy az [...]

A kezdet és a vég (óévi igehirdetés)

Dr. Victor János
„Én vagyok az alfa és az ómega, Kezdet és Vég, ezt mondja az Úr…”
(Jel. 1,8)
Még nem azért gyülekeztünk egybe, hogy eltemessük ezt az esztendőt. De mindenesetre búcsúzni akarunk már tőle. Körülálljuk a halálos ágyát és tudjuk, hogy már meg vannak számlálva az órái. Utolsó, halódó lélegzete hallatszik már a csendben és nemsokára beköszönt [...]

Élet

Dömötör Tibor
 
Napjaink
fogynak,
éveink
telnek,
pereg
homokja
tűnő
perceknek.
 

Karácsonyi útelágazás (karácsonyi üzenet)

Ft. Csűry István (Partium – Nagyvárad)
 
 „Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.”(Luk.2,34-35)
Karácsony több mint hangulatos (ajándékban bővelkedő) keresztyén, családcentrikus ünnep. Ahhoz, hogy a felsorolt értékek maradandóak legyenek, fel kell ismernünk a sajnos [...]

Imádság – Karácsony este

Bojtor István (Magyarország – Fony)
 
Drága Megváltóm! Jézus Krisztus, Istennek egyszülött Fia! Remegve borulok jászolbölcsőd mellé. A karácsony ünnepi csillogásában, a családi kör melegében, az ajándékozás örömének pillanatában én most csak Utánad epekedem. Térdet és fejet hajtok Ellőtted, Akinek születését a világ kezdetétől fogva próféták jövendöltek, és karácsony éjszakáján emberi testben megszülettél.
Hatalmas isteni erő mozdította [...]