Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for október, 2012

Egység a sokféleségben

Dr. Pungur József
 
Protestáns egyházi körökben minden évben megünneplik a Reformáció kezdetének napját, október 31-ét. Már 495 éve annak a történelmi eseménynek, amikor 1517-ben ezen a napon Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, teológiai tanár, 95 tételét kifüggesztette a németországi Wittenberg vártemploma ajtajára, amivel jámboran teológiai vitát kívánt kezdeményezni, s akarata ellenére lett belőle egyház és világtörténelmet meghatározó [...]

Imádság – Reformáció napján

„Nem olyan-e az én Igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly?”
(Jer 23,29)
„Az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.”
( Zsid 4,12 )
Mindenható Isten, kegyelmes, mennyei Atyánk! Te mindig [...]

Gondolsz-e rájuk?

Csiha Kálmán
 
A gályarabok emlékére
 
Míg zeng az ének drága templomunkban,
Zsoltárdallamok zengve szárnyra kelnek
S békésen ülsz a hűs templom padokban.
Gondolsz-e rájuk? Ők is énekeltek!
 
De énekük csak néha-néha szólt…
Ha szájukból a peckeket kivették
És megkorbácsolt testük megpihent,
Ha eljöttek az ólmos-súlyú esték.
 

Imádság – Országért, népért

„Intelek azért mindenekelőtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk.”
( 1 Tim 2,1-2)
Örökkévaló Isten! Leborulok a Te királyi széked előtt, és alázatos szívvel kérlek, végy oltalmad alá mindnyájunkat, hogy a Te Igéd világosságának megtisztult szívű hordozója, megtartó szeretetednek hű bizonyságtevője lehessek. Terjeszd ki áldásodat és segedelmedet minden [...]

1956. október 23. tanulságai

Dr. Pungur József
 
A magyar történelem szabadságharcaihoz Bocskai, Thököly, Rákóczi és 1848 dicsőséges sorához méltán csatlakozik az 1956-os forradalom és szabadságharcunk, mely mint annyi elődje ugyan elbukott a túlerővel szemben, ám 12 napig a szabadság fényének éltető erejével sugározta be a magyar népet. Ismételten megmutatta önmagunknak és a világnak, hogy lehet a magyarokat a diktatúra erőszakával [...]

Október 23.

Tollas Tibor
 
Rian a föld, a falak dőlnek,
Kék harsonákkal zeng az ég.
S barlangjából a dohos kőnek
Az ember újra fényre lép.
 
Fonnyadt testünket záporozza,
Sápadt arcunkra hull a nap,
S szédülten, szinte tántorogva,
Szabadság, szívjuk sugarad.
 

Nyilatkozat - a Nemzetstratégiai Intézet megalapításának alkalmából

Ft. Csűry István püspök (Partium - Nagyvárad)
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
    Őszinte örömmel fogadtam a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökeként az Ön bejelentését a nemzeti kormány megalakításakor, melynek értelmében minden nemzeti ügy megoldását az egész Kárpátmedencére értelmezi, és végrehajtását ebben az értelemben szándékozik végrehajtani.  Magam és környezetem érzékeltük, hogy Ön átlátja azokat a kérdéseket, gondokat, amelyeket csak a [...]

Hubble teleszkóp

Berkovits Tivadar
 
Képeket kapunk huszonnyolcmillió fényév távolságból.
Vajon most mi lehet ott, mikor csak a múltat látjuk?
Keringő ködök és fényes szelek körhintája játszódik
Szemünk előtt, mikor a múltat látjuk. És most ott mi van?
 
A földi idő zárkájában vergődik tudásunk, és nem látjuk,
Mert nem láthatjuk a valóságot, mi ott van
Huszonnyolcmillió fényév távlatában, a Teremtő kosarában.
És valaki figyel most [...]

Etetés

Dr. Pungur József
Szóhasználatunkban közvetlen értelemben a kisgyermekes anyák használják ezt a szót, amikor   eljön gyemekük étkezésének ideje. Vagy éppen a gazdák, amikor jószágukat kell etetni. Van azonban egy átvitt értelme is e szónak, amikor valaki bő beszéddel, fellengzős ígértekkel „etet” egy hiszékeny, naív „palimadarat”, hogy valamire rávegye, amiből annak kára lesz, a rászedő meg elégedetten [...]

Megalakult a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége

Kanada hatalmas kiterjedésű ország, mely négy időzónába tartozik, s melynek magyarsága az idők folyamán 315 ezerre nőtt.
Mivel a kanadai magyar szervezetek országos szintű összefogása és képviselete egyre fontosabbá vált napjainkban, ezért ez év március 3-án fiatal magyarok kezdeményezésére az Ottawai Magyar Házban 64 magyar szervezet: egyházak, magyar házak és ifjúsági szervezetek képviselői példás egyetértésben [...]