Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for május, 2012

A Szentháromság titka (ünnepi igehirdetés)

Farkas István (Felvidék - Beretke)
Lekció: Apostolok Cselekedetei 4,21-35
“Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.”
(Apostolok Cselekedetei 4,31)
Pünkösd utáni vasárnapunk neve Szentháromság vasárnap. Azért kapta ezt a nevet, mert az adventben megkezdődött egyházi év ünnepei sorra-rendre végigvezettek minket az üdvtörténet egész folyamatán, és mostanra mintegy készen [...]

Imádság – Szentháromság vasárnap

Csiha Kálmánné
„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme és az Istennek szeretete és a Szenléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájan tivéletek.”
(II. Kor. 12,13)
Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök, igaz Isten, hálával dicsérlek téged e szép vasárnap. Köszönöm Atyám, hogy annak az egyháznak lehetek tagja, amelyik így hirdet téged, és amelynek kebelén én is így tehetek vallást.
 Istenem, [...]

Imádlak Téged…

Blaskó Mária
Imádlak téged Szentháromság,
Teremtő, édes Istenem,
Ki alkottál, gondoskodsz rólam
Háladalom Neked zengem:
Imádlak Téged!
Imádlak üdvözítő Jézus,
Ki megváltottál véreden.
Ezerszer áldom drága szíved,
s háladalom Neked zengem:
Imádlak Téged!

A teljes ajándék (pünkösdi igehirdetés)

Lukácsiné dr. Kádár Éva (Amerikai Egyesült Államok, Miami, Florida)
Ige: Apcs. 2,1-21
„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.” (Róma 5,5)
Szép emlékeim között őrzöm a Niagara vízesés meglátogatását. Egyik alkalommal erdélyi püspök-helyettes vendégünket vittük oda Clevelandból. Majd egy közeli étteremben találkoztunk az [...]

Rájuk lehelle … (ünnepi igehirdetés)

Dr. Pungur József (Kanada - Edmonton)
„(Krisztus) Rájuk lehelle és monda nékik: Vegyetek Szentlelket!”
(János ev. 20,22)
Korunkban a keresztény nagy ünnepek formálisan meg vannak ugyan, ám lényegük rendszerint elsikkad. Különösen is igaz ez Pünkösdre. Míg Karácsonyban, Nagypéntekben és Húsvétban van valami kézzelfogható: az egyikben a szent gyermek, a másikban a keresztfa, aztán az üres sír – addig [...]

Imádság-Pünkösd

Csiha Kálmánné
„Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló, ha elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.”
(János 16,7)
Áldott Istenünk, sokszor azonosultunk életünk során Jézus tanítványaival, akik mennybemenetele után árvák és elhagyatottak maradtak. Ebben az árvaságban ők is elbizonytalanodtak, megteltek félelemmel, mint a járni nem tudó béna, ha elveszik mankóit.
 Igaz [...]

Nyertetek-e Szentlelket?

Kárász Izabella
Alszik a szívben lángod, szeretet,
Mit régi tüzek hamva elfedett.
Mert könny locsolja, forró siratás,
Nem vethet lángot az alvó parázs.
És tesz a lélek élettelenül,
És vet új magot, szeretetlenül,
És jár és nincsen aratás,
Mert alszik benne a régi parázs.

Negyven nap (Áldozócsütörtöki igehirdetés)

Dr. Pungur József  (Kanada - Edmonton)
„Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.”
(Márk 16,16-18)
Még negyven napig volt tanítványaival a feltámadott Jézus [...]

Eszmélés

Bácsi Sándor
Tanítványúton: Tört reménnyel,
A meghalt Krisztus keresztjénél,
Húsvét nagy örömmámorában
Sokat megélt, sokat megértett
A Jézust követő tanítvány.
Királyra várt. Bíborpalástost,
Népét ítélő jogarával.
Helyet találni jobbján-balján
Részt kapni dicsből, hatalmából,
Ez vitte otthontalan útján.

Zsoltár anyámnak

Ratkó József
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot váltanak;
egyetlen halott sincs közülük;
fiatalok, mint az idő.
Újra születnek minden gyerekkel;
megöletnek minden halottal -
harmadnapra föltámadnak,
mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.