Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for április, 2012

Előttetek megy - pásztorlevél 2012. Húsvétján

Csűry István (Partium - Nagyvárad)
 
„És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt…”
(Mt 28,7)
Olykor hasznos dolog tudatosan ellenőriznünk a megtett utat, valamint az elénk tárulkozó kilátást. A honnan-merre, a miként-hogyan, a kudarc-siker, a múlt és jövő tapasztalatai és tervei között jó felismerni az [...]

.

Istentől megáldott,
kegyelemteljes
húsvéti ünnepszentelést
kívánunk!

Húsvét ünnepén

Csengey Gusztáv
 
A rémülést bánat követte,
A jajgatást bús síri csend,
Kihalt, sötét a szív világa,
Az arcon kétség árnya leng.
Meghalt az Úr a kínkereszten,
Hiába minden zokogás…
De ím megzendül harmadnapra:
Feltámadott a Messiás!

Kínok között bús Magdalénát
Látták bolyongni a hívek,
De ím kigyúlt arcán a hajnal,
És lázas keble mint piheg!
Ki követné: a két apostol
Ajkán is kél a riadás,
És zendül minden hívő ajkán:
Feltámadott [...]

Imádság - Húsvét

Csiha Kálmánné
 
„…Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.”
(Máté 28, 5b-6)
Édesatyánk, jó Istenünk!
A régi húsvéti asszonyokkal együtt lélekben és imádságban az Úr Jézus sírjához jövünk, s hozzuk életünk szeretet-virágait.
            A régi asszonyok gyászát és félelmét kétezer év [...]

Nagypénteki miértek (ünnepi igehirdetés)

Dr. Pungur József (Kanada - Edmonton)
                                                                                                 
„Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet? ”
(Márk. ev. 15,34)
Ezek voltak Jézus utolsó szavai a kereszten.
    A haldoklók utolsó szavai fontosak, mert ezek őszinték, igazak és megrendítők. A nagy emberek utolsó szavait ma is feljegyzik. Bizonyára mindenki emlékszik ilyenekre a családból, vagy baráti körből.  Fontosak, mert ezek végrendeletszerűek.
    [...]

Imádság - Nagypéntek

Csiha Kálmánné
 
„És tövisből fonott koronát tőnek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva előtte, csúfolják vala őt, mondván: Üdvöz légy zsidóknak királya!  És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot és az ő maga ruháiba öltözteték; és elvivék, hogy megfeszítsék őt.”
(Máté 27,29-30)
Mennyei Atyám, a szavak a nagypénteki úton jelentéktelenek. Ezért nem merem imádságomban [...]

Nagypéntek

Demecseri Horváth Imre
 
Máté 27,51-52
A vád elhangzott, az idő elérkezett.
Jön az Úr, arca beesett, szomorú.
Elhagyta mindenki, egyedül van.
Vállára a bűnös világ nehezedett.
 
Homloka, teste vérzik,
A tegnapi gyalázat ütött rajt’ sebet.
És a sok sérelem, mi rajta csattant,
Az átok, a sok piszok mi rá hullt.

Nagycsütörtök

Jókai Anna
.

…meg kell a mieink lábát mosni,
amíg bírja a térd és hajlik a derék,
mindig friss vizet vinni a tálban,
amíg a hús kihűl és a lélek felég.
Habfürdő és illóolaj.
Kis, puha talpak, eleven emlék.
Gyereklábak a tenyeremben:
régen volt ez a „nemrég”.

Békességünk egyedül Jézusban van! (Virágvasárnapi igehirdetés)

Radvánszky Ferenc (Kárpátalja - Kaszony)
 
Lec.: Lk 19,28-40/Ps 118,5-24
Text.: Lk 19,41-44
Virágvasárnap, Jézus Jeruzsálembe való bevonulását ünnepeljük. A Jézus szenvedése előtti történetek, egy folyamatosan fejlődő vonulatban vannak és ahogy haladnak az események a Golgota felé, úgy nő egyre a feszültség. Nagyon lényeges utolsó utasítások, intések és búcsúbeszédek találhatók az előző néhány fejezetben is már. A passió előtt [...]