Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for december, 2011

A naini ifjú (óévi-újesztendei igehirdetés)

Radvánszky Ferenc (Kárpátalja - Kaszony)
lllll

„Ezután elment (Jézus) egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: „Ne sírj!” Azután odalépett, és megérintette a [...]

Fordul az év

Iványiné Sinka Magdolna
 
Utak meg utcák, örvények, zugok,
Csapás az erdőn… mennyi jel.
Mondja, hogy jön-megy, menetel
Az ember! Merre? Miért? Te tudod?
 
Egy perdülés a napkorong körül.
Rohan az élet. Vagy te futsz?
Mondd, látod már, hogy hova jutsz,
S hogy ez a hajsza mikor csöndesül?
 

Menjünk el Betlehemig! (karácsonyi igehirdetés)

dr. Pungur József (Kanada - Edmonton)
 
„Menjünk el mind Betlehemig!”
 (Lukács 2:15).
Mi a karácsony varázsa, deleje és szépsége? Túl a karácsonyfa csillogásán, a kapott és adott ajándékokon és a dúsan terített asztalokon – az, hogy karácsonykor egy titokzatos utazást teszünk meg.
 
Útra kelünk és a lélek útján elzarándokolunk régi, szép karácsonyokba.  Látjuk magunkat, mint kisgyermeket, aki táguló szemmel [...]

„Mert született néktek ma a Megtartó,
Ki az Úr Krisztus,
A Dávid városában!” (Lukács 2:11)
 
 
Istentől megszentelt, kegyelemteljes
karácsonyi ünnepszentelést
kívánunk!
 

 

Megszületett, hogy újonnan szüless… (karácsonyi gondolatok)

Csűry István (Partium - Nagyvárad)
 
„Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában!”
(Lukács 2:11)
Karácsonykor nem elég csupán emlékezni Jézus megszületésére. Ő nemcsak egy magasztos alkalmat ajándékoz a világnak születésnapjával, hanem ünneplő életformát, ami mindennapi létünket jobb irányba fordítaná. Ilyen értelemben ne csak megszületni lássuk Isten Fiát, hanem érzékeljük Benne a [...]

Karácsonyi köszöntő

Csiha Kálmán
 
Dicséret, dicsőség legyen az Istennek,
Az Ő szent nevével lépek ide mostan,
Jó emberek közé e kicsi családba
Ezen a szent estén nagy örömhírt hoztam.
 
Angyalok éneke hirdette ezt régen,
Hogy az árva népen könyörült az Isten,
Elküldte Szent Fiát, hogy legyen Megtartó
Égi szent vezérünk, hű Megváltónk itten.
 

Kálvin János bűnvalló imája

Úristen! Örökkévaló és Mindenható Atyám! Megvallom, és elismerem szent színed előtt, hogy én nyomorult bűnös vagyok, vétekben születtem, rosszra hajlom, képtelen vagyok a magam erejéből a jóra, szent törvényed nap-nap után sokféleképpen áthágtam; és mindezzel a Te igazságos ítéleted szerint kárhozatot és halált vontam fejemre.

Menekülés Jézushoz (IV. adventi igehirdetés)

Bojtor István (Magyarország - Fony)
 
„Mi módon menekülünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy üdvösséggel?”
(Zsidók 2:3)
I. Karácsony szent ünnepére készülünk. Gondjaink megszaporodnak. Az előrelátók ilyenkor listát készítenek, amelyen előbbre veszik a fontosabbakat. Adventi sürgés-forgásunkban az Úr arra figyelmeztet, hogy belebukunk, sőt elpusztulhatunk az Ő segítsége nélkül. Emberré lett Fiára, Jézusra mutat, hogy csak Tőle várj [...]

Áldott karácsony

Demecseri Horváth Imre
                  
Itt van Advent újra, új remények között  
Fáradt testembe új erő költözött.
Decemberi ködből fény sugár támad,
Áldott Karácsony epekedve várlak!
 
Odakint a világ sűrű sötétsége
Holdvilágot festett fel a magas égre.
Holdvilágot festett, s számtalan csillagot,
Mely Karácsony estén szebben, jobban ragyog.
 

Kálvin János imája: Könyörgés Istenre hagyatkozásért

Mindenható Isten! Messze vagyunk Tőled zarándok utunkon. Ezért azt szeretnéd, hogy mi mindennek ellenére Igéd tanítását követve, a helyes utat válasszuk, s azon maradjunk, hogy aztán végül erről le nem térve, eljussunk Tehozzád. Kérünk arra, hogy hit által láttasd meg velünk, ami rejtve még, hogy egyedül Rajtad csüngve, s egyedül a Te előrelátásodra hagyatkozva, szilárdan [...]