Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for április, 2011

Az MRETZS Elnöksége közleménye

A Tanácskozó Zsinat következő ülését az 
 
I.MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ
keretében tervezi megtartani
 

2011. június 30 – július 3. között
 
Balatonlellén.
 
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő magyar református testvéreinket erre az alkalomra!
A tzsinat@freemail.hu címre érkező jelentkezőknek minden további információt és tájékoztatást (szállás, étkezés, részletes program) megadunk.
Telefoni elérhetőség: (+36)  06 209 318 075
 
Jelentkezési határidő: május 31.
 
Bővebb információ az I. Magyar Világtalálkozóról: [...]

Az MRETZS Elnöksége közleménye

MAGYAR  REFORMÁTUS  TESTVÉREINK!
A Tanácskozó Zsinat idén  jelenteti meg a
 
MAGYAR REFORMÁTUSOK A NAGYVILÁGBAN
 
című kiadványát (a magyar Ki Kicsoda és az angol „Who is who” mintájára).
A jelentkezések folyamatosak,  a kötet lassan lezárásra kerül.
MÁJUS 15-ig van még lehetőség elküldeni a szöveges önéletrajzi írásokat (fényképpel vagy anélkül) a tzsinat@freemail.hu e-mailcímre (ugyanezen kérhet bővebb információt is).
A rögzített szöveg paraméterei: 15-20 gépelt sor, [...]

Akkor és most (húsvéti igehirdetés)

Ft. Szabó Sándor (Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia - Ontario)
           
Lukács 24:13-35
Életútunk az emmausi tanítványok útjához hasonló, akik szívükben nagy szomorúsággal indulnak el Jeruzsálemből. Talán nem is tudják hová mennek, mert gondolataikban  csak egy dolog érdekli őket, valami nem úgy történt ahogy várták, nem sikerült elképzelésük. Az előző napok történései és a lelkükben felvillanó gondolatok az [...]

Az emmausi úton

Leleszi Balázs Károly
 
Az élet igéit nyitogatta a szívemben,
szemben az alászálló nappal s már messze
elmaradt mögöttünk a város,
a templom, a gyermekkor, miközben Jézus
az ősrégi Írásokat magyarázta,
a golgotai titkot.
Ó, csodálatos igehirdetés volt, küldetésére
ébredve dobogott a szívem,
mert ekkor már tudtam: bűneimtől szabad
vagyok, szabad,

A feltámadásról

Dr. Pungur József (Kanada - Edmonton)
 
„Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak”. 
(1 Korinthus 15:20)
Krisztus húsvéti feltámadása a keresztény hit kardinális, központi tétele: a raison   d’être-je, ami nélkül nincs igazi értelme létezésének. Nem véletlenül foglalja magában  a minden keresztények Apostoli Hitvallásának utolsó mondata, hogy hiszem “a testnek feltámadását és az örök életet”.
    A [...]

Húsvéti vigasz

Vitovszki István
 

Ti elfáradt lelkek,
Ti Golgotát járók,
Ti vérzők, ti búsak,
A húsvéti fényből
A legszebb sugarak
Tireátok hullnak.

Fogadd el Krisztus áldozatát! (nagypénteki igehirdetés)

Salánki István (Anglia - London)
 
„Tizenkét órától egészen három óráig sötétség lett az egész földön.  A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” És ezt mondva meghalt. ”                   
(Lukács 23, 44-46)
Feltételezem, hogy mindannyian vissza tudunk gondolni olyan alkalomra, amikor valaki hamisan vádolt bennünket. Már [...]

Nagypéntek

Csiha Kálmán
Szívem fájó és néma volt,
Mint súlyos gránit sziklabolt,
Feküdtek benne mind a holtak;
Reményeim és vágyaim,
Kigúnyolt élet-álmaim,
S szeretteim, kik egykor voltak.

Az Olajfákhegyén - Nagycsütörtökön

Bán Aladár
Az olajfák ágán égi árnyak ülnek,
a madarak lombok közé menekültek,
csend honolt a földön, nyugalom az égen,
csak Isten Fiának szomorú szívében
volt a bánat ébren.
Három jó tanítvány, szerető, baráti,
egyedül jövének éltére vigyázni.
                                        De ők is behunyták elfáradt szemüket
                                        s nem volt más fenn immár ég alatt, föld felett
                                        csak Ő s a gyűlölet.

Virágvasárnapi gondolatok (ünnepi igehirdetés)

özv. Lázár-Zahn Csabáné Dalma Enikő (Németország-Nürnberg)

„Az előtte és utána menő sokaság pedig kiálta vala, mondván:Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!És a mikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, mondván: Kicsoda ez?A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. ”
(Mt 21:9 ,11)
Drága Testvéreim!
A nagyböjti [...]