Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for március, 2011

Gondolatok böjtben

Dr. Bodnár Ákos (Magyarország - Budapest)

„Jézus ezt mondta nekik: De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.”
(Mt 9, 15)
Két évvel ezelőtt, Húsvét ünnepére készülve elhatároztam, hogy megszokott étkezési rendemet tíz napig feladva megpróbálok felesleges kilóimból leadni. Régóta tudtam, hogy ez egy olyan időszak, amikor az átlagosnál többször esik szó a [...]

Bűnbánat és megújulás

Losonczi Léna
Könyörülj rajtam, Istenem,
töröld el nagy hűtlenségem!
Mosd le rólam rút bűnömet,
vétkemtől, Uram, tisztíts meg!

Elmélkedés böjtben

dr. Tóth Miklós (Hollandia - Hága)
 
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.”
(Máté evangéliuma 10. rész, 34. vers)
Fiatalkorom óta foglalkoztatott Jézusnak ez a szava. Mindig izgatott: hogyan mondhatja Ő, Akiben a béke és a harmónia megtestesülését láttam – és velem együtt szinte mindenki – [...]

A nagyböjt úrasztala előtt

Szénási Sándor
                                    
Máté 3, 9-10
Vagyok letört, korhadt, száraz ág…
Ha akarod -
Remény jár át, s virul száz virág.
 
Vagyok kőszív. Nem él, nem riad.
Ábrahámnak
Te támaszthatsz belőlem fiat.

Böjttel a menny felé…

dr. Hegedűs Loránd (Magyarország - Budapest)
Ézsaiás könyve 58. fejezet

Mennybemenetel ünnepén, Krisztus megdicsőülésének napján a magasba szárnyalás Igéje úgy szól hozzánk, hogy teljes időszerűséggel mindnyájunk elé tárja a föld megtagadása árán az ég elnyeréséért folytatott életformát:  a böjti életformát.   Minden igazi böjt kevesbíti az élet földi adagját,  hogy sokasítsa mennyei értékeit, örökkévaló távlatait, szent erőit, megüresítve [...]

Emlékezés egy régi márciusra

Wass Albert
 
Az erdőszélen hóvirág fehérlett.
Sarjadó gyepen az iskola
glédában állt, mint még soha.
Valaki a Talpra Magyart szavalta.
Aztán a tanító beszélt a szabadságról.
Hallgatta sok parasztgyerek,
oldalt a jegyző meg a pap
s tisztes, komoly, ősz emberek.