Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for december, 2010

Adj számot (óévi igehirdetés)

dr. Pungur József (Kanada - Edmonton)
 
„…a te sáfárságodról!”
(Lukács ev. 16:2)
 Év végén gyakran lehet üzletek ajtaján kiakasztva látni ezt a táblát: „Leltár miatt zárva”. A gazdasági élet rendjéhez tartozik, hogy időnként számba veszik: hogyan is állnak a dolgok? Csakugyan annyit árut adtak el a lezáruló évben, amennyit a könyvek mutatnak: nincs-e hiány áruban, vagy pénzben. Végül [...]

Karácsonyi és adventi elmélkedés a magyar szellemi hazában

 „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat.” (Lukács ev. 2:14)

„Elmenvén azért tegyetek taníványokká minden népeket,, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. ”  (Máté [...]

Jézusnál a betlehemi pásztorok (karácsonyi igehirdetések)

Bojtor István (Magyarország - Fony)
Pásztorok a mezőn − Lukács 2:8
Lukács evangélista, orvos történész karácsonyi elbeszélésnek része, hogy a betlehemi pásztorok fölkeresték Jézust. Betlehem városkának a mezőjén tanyáztak. Ketten-hárman, többen vagy sokan voltak? Öreg, nap szívta, veszélyeket átélt pásztor, vagy fiatal emberek? Gazdagok vagy szegények voltak? A társadalom lenézte, vagy megbecsülte őket. Ábrahám, Jákób vagy Dávid [...]

Karácsonyi versek

Wass Albert
 
I.
 
Bajorerdő. Zimánkós fenyvesekből
előoson a téli szürkület.
Gunnyasztó házak ködrongyokba bújva
koldus szatyorban gondot gyűjtenek.
 
Egy vonat sípol messze valahol.
Fulladtan vész el fák között a hang.
Sóhajt az erdő. Csönd. Valahol messze
kísértethangon fölsír egy harang.
 
Olyan este ez is csak, mint a többi:
olyan a színe, nyirkos ködszaga.
Pedig valahol szent titokpalástban [...]

KÖRLEVÉL 2010. Adventjében

Nyugat-Európa szétszórtságában karácsonyt ünneplő Atyák és Testvérek!
 
Az adventi időszak számos külső jele ismét figyelmezet, hogy hálatelt szívvel emlékezzünk a mögöttünk levő megtett útra.

Karácsony fénye (karácsonyi igehirdetés)

dr. Pungur József (Kanada - Edmonton)
 
„A világosság a sötétségben fénylik.”
(János ev. 1:5)
Karácsony és a fény összetartoznak. Milyen lenne a karácsony a karacsonyfa színes gyertyái, égői, csillagszórói és díszeinek csillogása nélkül? Milyen lenne karacsony, ha a külső körülményein túl egy belső fény: a szeretet, nem sugározná körül karácsonyt, ami kifejeződik az adott és kapott ajándékokban? Azonban [...]

Isten adventje (adventi igehirdetés)

dr. Pungur József (Kanada - Edmonton)
 
„Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván nyakába esék és megcsókolgatá őt.”
 (Lk. 15:20)
Sok festőművészt megihletett a tékozló fiú története. Valóban, drámai fordulatokban bővelkedik. Az egyik művészt az a mélység ragadta meg, amibe a fiú esett, s a disznók vályúja mellett ábrázolja [...]

Advent

Csiha Kálmán
 
Adventben élek, ó szállj le hozzám,
Váltsd meg a csonka életem!
Hitem el-elhal, hiába hoznám,
Vissza szívembe: fájva érezem.
Keserű hangok fojtják a torkom,
Sötéten ölel ezernyi átok.
Jézus, Te tiszta, szent erő,
Ó, szállj le hozzám, hozzál világot!