Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for április, 2009

Akit először szólított nevén

Húsvét napkelte az emberiség számára az új élet hajnala. Erre az első húsvéti vasárnapra következik minden hétköznap és ünnepnap, nemcsak a kalendárium rendje szerint, hanem az Istenben reménykedő ember hite és meggyőződése szerint is.

Kétkedő Tamások

„Boldogok, akik nem látnak és hisznek!”
(János evangéliuma 20:29)
A mai ember megünnepli húsvétot – a maga módján. A kétnapos ünnepet hosszú hétvégének tekinti. Tekintettel az ünnep jellegére, többet megenged magának ételből és italból, valamint szórakozásból. Minden külsőség megvan a húsvét megünneplésére – csupán egy csekélység hiányzik: a feltámadott Megváltóban való hit. Ez azt jelenti, hogy a [...]

Az én Nagypéntekem

„Krisztussal együtt megfeszittettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem”. (Galatákhoz írt levél 2:20)
Ma méltán mondhatjuk, hogy a televízió korában élünk. Az egész világot a szobánkba tudja varázsolni a képernyő. Ha valami jelentős esemény történik a [...]

A félreismert Krisztus

„Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!”(Lukács 19:38)
Jézus Krisztus dicsőséges virágvasárnapi bevonulása Jeruzsálembe földi életének csúcspontja volt, de emberi bukásának kezdete is. Lehet-e nagyobb evilági dicsőség, mint akit királyként ünepel egy lelkes, útjába virágot szóró és éljenző-hozsannázó tömeg? Lehet-e tragikusabb bukás mint az, hogy rövid három nap [...]

Hét szűk esztendő

Nem a bibliai. A mienk. A bibliairól: elő kell venni a polcról a poros Bibliát és elolvasni. Azt a természet okozta, bizonyára a nagy szárazság, a föld nem termett és a nép éhezett. Ezt emberek: Gyurcsány és csapata – mesterségesen, szigorúan ideológiai alapon – bár a föld termett mint azelőtt, csak annak és a munkának [...]

Két út

Olvasandó: Máté ev. 4 : 1-11
A keresztyén egyházak klasszikus textusa nagyböjt idején Jézus hármas megkísértésének története a pusztában. Messiási szolgálata megkezdése előtt Jézusnak el kellett döntenie milyenfajta messiás akar lenni, hiszen a korabeli népének története tele volt messiásokkal, szabadítókkal, megváltókkal, akik bár rövidebb-hoszabb ideig a Rómától elnyomott népének szabadságot szereztek ugyan, rettenetes áldozatok által, amely [...]