Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for 'tanulmányok publikációk'

Szeretsz-é engem?

János evangéliuma 21,15

A feltámadt Krisztus még negyven napig volt tanítványaival s annyit tudunk, hogy ez alatt tanította őket Isten országának dolgaira. Mondhatnánk, hogy a tizenegy tanítvány egy „Mesterkurzuson” vett részt. Nagy szükségük is volt erre, mert Jeruzsálemben Jézus halála után nem érezték biztonságban magukat. Féltek, hogy a Mester után majd ők, a tanítványai következnek. [...]

Teológiai megújhodásról

„Az Ige testté lett.” (János ev.1:14)

Ezt az Igét az igehirdetők általában a karácsonyi prédikációjuk alapigéjeként szokták felvenni. Mindemellett ez az Ige azonban – nézetem szerint –, teológiai irányváltoztató is volt az ősegyházban, amelyen a kezdetben kicsiny egyház élete és jövője függött. Nevezetesen az volt a döntő tét, hogy az éppen csak megszületett egyház - egy [...]

Jézus halála az élet formáló ereje

Ravasz László
Jézus halála csak földi képében halál: isteni képében az élet ősméhe és az örökkévalóság csúcspontja. Mikor mi még csak a nagypénteket láttuk, Isten már akkor a húsvétot látta, s csak azért mutatta nekünk előbb az árnyékot, hogy előkészítsen a fényre.
Isten a halált tette az élet formáló erejévé. E felfedezéssel magának az Istennek a [...]

A legnagyobb élmény

„Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és a palástja betölté a templomot…” (Ézsaiás 6:1-8)
Mindenkinek van legalább egy döntő élménye, amelyet soha el nem felejt, s amely meghatározó volt élete alakulásában. Valakinek csodás megmenekülés veszedelemből, balesetből, gyógyulása halálos betegségből. Vagy egy nem várt szerencse, amely ölébe hullott: egy [...]

Örök reformáció

„Ímé mindent újjá teszek” (Jelenések 21,5)

A Természet egyik örök törvénye az élet megújulása. Minden tavasszal a megújulásnak egy új ciklusa kezdődik. Testünk sejtjei hét év alatt teljesen kicserélődnek. Az élő közösségeknek is rendszeres megújulásra van szükségük. Az olyan élő szervezet, amely már nem tud, mert nem képes megújulni, az menthetetlenül a végelgyengülés, a [...]

1956 – 2014

A két dátum között 58 esztendő feszül –, több mint egy fél évszázad. Ezalatt döntő politikai változások történtek a nagyvilágban, s benne szűkebb Európánkban. Mindeközben mi, magyarok nagy felismerésekkel lettük gazdagabbak.

Ami a politikai változásokat illeti, mindjárt ott van az 1956-os forradalmunk, mely 12 napra visszaszerezte országunk elveszett szabadságát, ám november 4-én a [...]

István király három megvalósított terve – tanulság a mának

Augusztus 20. – István király napja, egyházi és állami ünnep Magyarországon – s mindenütt a világon, ahol  magyarok élnek, akár elszakítottságban, akár  diaszpórában. Ez a nap nem születése napja, amit pontosan nem tudunk (kb. 967., Esztergom), vagy haláláé (1038. augusztus 15.), hanem szentté avatásáé (1083. augusztus 20.). A hagyomány szerint a korábbi dátumok augusztus huszadikában [...]

TRIANON 94

Mindenkinek van felejthetetlen emléke: jó is rossz is, amit míg él, felejteni nem tud. Vele alszik, vele ébred. A tudatalattija felső rétegében az emlékek sűrűjében búvik meg; időnként, váratlanul előugrik – s a múlt egyszerre jelenné lesz: örömtelivé vagy fájdalmassá. Így van ez a nemzettel is. Vannak kollektív emlékeink – kevés jó, de annál több [...]

Böjti tanácsok

Dr. Nagy Sarolta (Magyarország – Sárospatak)
 
Böjtölni reformátusként is lehet!
 
A böjt értelme az, hogy jobban odaszánjuk magunkat Isten szolgálatára. Ennek eszköze lehet valamilyen ételtől, élvezeti cikktől (pl. kávé, édesség, cigaretta, alkohol) való tartózkodás a böjt ideje alatt, 6 héten keresztül. Önként választhatjuk meg ennek formáját. Valahányszor nyúlnánk utána, és mégis lemondunk róla, eszünkbe jut, hogy miért [...]

Megmaradás (adventi gondolatok)

Dr. Pungur József (Kanada – Edmonton)
„Ha  nem  hisztek,  bizony  meg nem  maradtok! …kérj jelt magadnak az Úrtól, ímé a szűz  fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek” (Ézsaiás 7:9,11,14)
Megváltó Messiás eljövetelét évezredek óta próféták jövendölték. Isten nem hagyta az embert a megváltás reménye nélkül. Már a bűneset után megígérte, hogy az asszony magva [...]