Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for 'igehirdetések'

Az idő titka

Dr. Pungur József (Kanada-Edmonton) 
 „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt.90, 12)
Mi nemcsak az élet, hanem az idő országútján is járunk. Ezt rendszerint nem vesszük észre, mert nincs különösebb jele. Ám vannak olyan pillanatok amikor ezt nagyon is közelről tapasztaljuk: születésnapon, gyermekünk, vagy unokánk megszületésekor és Szilveszter napján, amikor az óév egy [...]

Isten elrejt téged a veszedelem elől (Újesztendei igehirdetés)

Dr. Fodorné dr. habil Nagy Sarolta (Magyarország – Sárospatak)

Zsoltárok 91.
Máté 2,13-18

„Bene qui latuit, bene vixit” – „Aki jól rejtőzködött, jól élt” – mondja az ókori latin bölcsesség. Eszerint az él bölcsen, aki kerüli a nyilvánosságot, kerüli a társaságot, nem beszél sokat, nem hallatja a véleményét. 2014-re vajon lehet ez vezérgondolatunk?

A fent jelölt [...]

A tegnapi ember (Igehirdetés - Esztendő utolsó napjára)

Dr. Fodor Ferenc (Magyarország – Sárospatak)

„Mert kérdezd csak meg az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra. Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, a mi napjaink csak árnyék a földön.”
(Jób 8,8-9) Lectio: János 1,1-14
Esztendőfordulókor a múlt és a jövendő határán állunk. Mögöttünk van egy [...]

Advent üzenete-Adventben: érte és általa (IV. adventi igehirdetés-sorozat)

Szoboszlai Miklós (Magyarország-Kazincbarcika)
kazincbarcikai segédlelkész- volt sárospataki diák IV.
“És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, [...]

Advent üzenete – az Atyáról, Jézus Krisztusról, a szeretetről (II. adventi igehirdetés – sorozat)

Szikszai Szabolcs (Magyarország – Pécs)
volt sárospataki diák II.
.

„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet [...]

Advent üzenete – Istenről, világról, az emberiségről (I. adventi igehirdetés – sorozat)

Török András (Magyarország – Hajdúböszörmény)
volt sárospataki diák I.
 
„Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki [...]

Várja lelkem az Urat – adventi gondolatok

Béres Lászó (Kárpátalja – Szernye)
 
„Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.”(130. Zsoltár  5-6.)
Nagyon sok templom falai között hangzik majd fel a 2013-as évi advent első vasárnapján is az ősi ének szava: „Drága advent köszöntünk!” S bárcsak valódi [...]

De Profundis (I. adventi vasárnap)

Dr. Pungur József
 
„A mélységből kiáltok hozzád, Uram!” (Zsoltárok 130:1)                                                                             
„A mélységből kiáltok Uram”. Hangzik évezredek óta az örök adventi imádság Istenhez. Mindig akkor erősödik fel, amikor egy-egy civilizáció a végnapjait éli. Akkor, amikor egy hatalom már nyíltan áthág minden örök erkölcsi törvényt, uralkodása, kapzsisága, kizsákmányolása, elnyomása milliók meggyötört, kizsigerelt, már az állati sorba taszított ember [...]

A reformáció öröksége (igehirdetés – Reformációra emlékezve)

dr. Joó Sándor
 
„És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az őkegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.”(ApCsel 20,32)
Azon az ünnepen, amelyikre minket minden évben az október 31-ike emlékeztet, sokszor elmondották már templomokban, emlékünnepélyeken, hogy mit bízott reánk örökségül a reformáció; mik azok a drága kincsek, amiket őseink reánk hagytak, [...]

Mindennapi kenyerünk (ünnepi igehirdetés – új kenyér)

Radvánszky Ferenc (Kárpátalja – Kaszony-Botrágy)
.
„A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.”(Mt 6,11)                                            
A kenyér kérése, a Mi Atyánk negyedik kérése. Az után, hogy Isten központba helyezését („Szenteltessék meg a Te neved”), az Ő országának elterjedését („Jöjjön el a Te országod”), és az akaratának a meglétét („Legyen meg a Te akaratod”) kérjük, az imádság a [...]