Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for 'igehirdetések'

Kényszerszolgálatból - kereszthordozó (nagypénteki igehirdetés)

Victor János
„És kényszerítettek egy mellettük elmenőt, bizonyos cirenei Simont, aki a mezőről jött, Alaxandernek és Rufusnak az atyját,  hogy vigye az Ő keresztjét…” (Márk 15, 21.)
Felbukkan a Jézus szenvedéseiről feljegyzett történetben ez az ismeretlen mellékszereplő, aztán megint eltűnik a szemünk elől. Csak annyit tudunk róla, amennyit ez a vers elmond nekünk, vagy még amit ebből [...]

Jézus és az asztali társaság (nagycsütörtöki igehirdetés)

Victor János
 
 
„Bizony mondom nektek, nem iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből mind ama napig, amikor mint újat iszom azt az Isten országában.” (Márk. ev. 14, 25.)
Jézusnak ez a ránk maradt mondása sehogy sem illeszkedik bele a mi sablonos, egyházias Jézus-képünkbe. Amint olvassuk az „utolsó vacsora” történetét, olyan idegen hangként üti meg a fülünket ez a kijelentés. [...]

Áldott a Király! (virágvasárnapi igehirdetés)

Joó Sándor
 
 
„És ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok el? ezt mondjátok annak: Mert az Úrnak szüksége van reá.” (Lukács 19,31)
Az egész virágvasárnapi pompás jelenetben csak egyetlen kicsi mozzanatra szeretném felhívni a figyelmet. Egyetlen mozzanatra, amelyből jobban kiviláglik, mennyire igazán Krisztus a Jézus, mint a tömeglelkesedésből, tüntetésből, a Királyt éltetődicshimnuszból. A virágvasárnapi tolongó nép maga sem [...]

A böjt ígérete (ünnepi igehirdetés)

Radvánszky Ferenc (Kárpátalja – Kaszony-Botrágy) 
 
“Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke! Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét; igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez [...]

Az idő titka

Dr. Pungur József (Kanada-Edmonton) 
 „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt.90, 12)
Mi nemcsak az élet, hanem az idő országútján is járunk. Ezt rendszerint nem vesszük észre, mert nincs különösebb jele. Ám vannak olyan pillanatok amikor ezt nagyon is közelről tapasztaljuk: születésnapon, gyermekünk, vagy unokánk megszületésekor és Szilveszter napján, amikor az óév egy [...]

Isten elrejt téged a veszedelem elől (Újesztendei igehirdetés)

Dr. Fodorné dr. habil Nagy Sarolta (Magyarország – Sárospatak)

Zsoltárok 91.
Máté 2,13-18

„Bene qui latuit, bene vixit” – „Aki jól rejtőzködött, jól élt” – mondja az ókori latin bölcsesség. Eszerint az él bölcsen, aki kerüli a nyilvánosságot, kerüli a társaságot, nem beszél sokat, nem hallatja a véleményét. 2014-re vajon lehet ez vezérgondolatunk?

A fent jelölt [...]

A tegnapi ember (Igehirdetés - Esztendő utolsó napjára)

Dr. Fodor Ferenc (Magyarország – Sárospatak)

„Mert kérdezd csak meg az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra. Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, a mi napjaink csak árnyék a földön.”
(Jób 8,8-9) Lectio: János 1,1-14
Esztendőfordulókor a múlt és a jövendő határán állunk. Mögöttünk van egy [...]

Advent üzenete-Adventben: érte és általa (IV. adventi igehirdetés-sorozat)

Szoboszlai Miklós (Magyarország-Kazincbarcika)
kazincbarcikai segédlelkész- volt sárospataki diák IV.
“És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, [...]

Advent üzenete – az Atyáról, Jézus Krisztusról, a szeretetről (II. adventi igehirdetés – sorozat)

Szikszai Szabolcs (Magyarország – Pécs)
volt sárospataki diák II.
.

„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet [...]

Advent üzenete – Istenről, világról, az emberiségről (I. adventi igehirdetés – sorozat)

Török András (Magyarország – Hajdúböszörmény)
volt sárospataki diák I.
 
„Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki [...]