Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for 'igehirdetések'

Rájuk lehelle (pünkösdi igehirdetés)

Pungur József (Kanada – Edmonton)

„(Krisztus) Rájuk lehelle és monda nékik: Vegyetek Szentlelket!” (János ev. 20:22)

Korunkban a keresztyén nagyünnepek formálisan megvannak ugyan, ám lényegük rendszerint elsikkad. Különösen is igaz ez Pünkösdre. Míg Karácsonyban, Nagypéntekben és Húsvétban van valami kézzelfogható: az egyikben a szent gyermek, a másikban a keresztfa, aztán az üres sír – addig [...]

Húsvéti ajándék (ünnepi igehirdetés)

„Én vagyok a feltámadás és az élet!” (János evangéliuma 11,25)
Az életben csak egy biztos dolog van – szokták mondani – és ez a halál! A bölcső előrevetíti a koporsó árnyékát. Aki erre az életre született, alapjában véve a halálra született. Aki megérkezett erre a világra, egyszer bizonyosan búcsút is kell vennie és el kell távoznia [...]

A felemelt Krisztus (nagyheti igehirdetés)

„Én, ha felemeltettem e földről mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia” (János ev.12,32-33)
Nagypénteken mi is lélekben a golgotai kereszt köré gyűlünk, s látjuk a miattunk, helyettünk és érettünk szenvedő és meghaló Megváltó Urunkat. Valahogy úgy, amint azt nagy festőnk, Munkácsy Mihály festette meg Jézus Krisztus szenvedéstörténetét és [...]

A legnagyobb élmény

„Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és a palástja betölté a templomot…” (Ézsaiás 6:1-8)
Mindenkinek van legalább egy döntő élménye, amelyet soha el nem felejt, s amely meghatározó volt élete alakulásában. Valakinek csodás megmenekülés veszedelemből, balesetből, gyógyulása halálos betegségből. Vagy egy nem várt szerencse, amely ölébe hullott: egy [...]

Az adventi ember IV. (ünnepi igehirdetés)

IV. Van emberem
János ev. 5:1-11
Adventi vasárnapokon ünnepi készülődésünkben a bethesdai beteg vezet bennünket. Ő a nagy várakozó, az adventi ember képe és szimbóluma, aki 38 hosszú éve várja betegsége gyógyulását a tó gyógyító vizétől.
Jézus egy ünnepre Jeruzsálembe korán érkezvén kiment a híres tóhoz, amelynek vize sokaknak gyógyulást hozott már, hogy maga is lássa azt, [...]

Az adventi ember III. (ünnepi igehirdetés)

III. Nincs emberem

János ev. 5:1-11

Jézus Jeruzsálembe ment föl vidékről egy ünnepre. Mivel az ünnep még nem kezdődött el s mivel az időt el kellett tölteni, Ő nem egy vendégfogadóba ment kipihenni a hosszú gyaloglás fáradalmait, vagy régi ismerősökkel való találkozásra, vagy éppen városnézésre indult. Hanem a gyógyvizéről híres Juh-tóhoz – [...]

Az adventi ember II. (ünnepi igehirdetés)

II. A szeszélyes tó

János ev. 5:1-11
A múlt alkalommal találkoztunk egy régen volt adventi emberrel, kinek történetét a Szentírás feljegyezte: a 38 éve beteg ember nyomorúságát, és csodás gyógyulását a Bethesda tó partján Jézus Krisztus által. Ez a szerencsétlen ember, akinek története „happy end”-del végződik, alapjában véve a mindenkori ember [...]

Az adventi ember I. (ünnepi igehirdetés)

János ev. 5:1-11

I.A beteg ember
Adventi készülődésünkben a Biblia nagy várakozói szoktak elkísérni: Keresztelő János, az okos és a balga szüzek, vagy a próféták nagy jövendölései az Istentől küldött Szabadító érkezéséről. Most vezessen bennünket készülődésünkben a bethesdai beteg története, akit Jézus Krisztus gyógyított meg. Kérdezhetnénk, hogy miért ő? Azért mert [...]

Tó és délibáb

„És tóvá lesz a délibáb.” (Ézsaiás 35: 7a)
Mi magyarok ismerősök vagyunk a délibáb jelenségével. Ki ne hallott volna a hortobágyi délibábról? Jókai Fata morgnának nevezi, a nyugatiak mirázsnak. Ez a légköri jelenség nagy, sík területek légkörében alakul ki, amikor a felszíni hideg levegő felett meleg légtömeg keletkezik, melyben távoli tájak és tárgyak tükörképe jelenik [...]

Bartimeus

Bartimeus I

„Jerikóba érkezének: és mikor ő (Jézus) és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek. A Timeus fia, a vak Bartimeus, ott üle az úton, koldulván.” (Márk 10:46).
Bartimeus történetének üzeneteiről egy háromrészes mini sorozatban szeretnék beszélni. Előtte azonban engedtessék meg, hogy három rövid megjegyzést tegyek. A bibliai történetnek legalább három értelme [...]