Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for 'Nyilatkozatok, állásfoglalások'

Megalakult a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége

Kanada hatalmas kiterjedésű ország, mely négy időzónába tartozik, s melynek magyarsága az idők folyamán 315 ezerre nőtt.
Mivel a kanadai magyar szervezetek országos szintű összefogása és képviselete egyre fontosabbá vált napjainkban, ezért ez év március 3-án fiatal magyarok kezdeményezésére az Ottawai Magyar Házban 64 magyar szervezet: egyházak, magyar házak és ifjúsági szervezetek képviselői példás egyetértésben [...]

T I L T A K O Z Á S

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának (MRETZS) Elnöksége, a zsinati ülés határozata alapján, a következő tiltakozással fejezi ki megdöbbenését a Román Hatóságok eljárásával szemben:

„Felszólítjuk az illetékes Román Hatóságokat, hogy semmisítsék meg a Református Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosításáról hozott bírósági határozatot.

T I L T A K O Z Á S

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának (MRETZS) Elnöksége egyhangú határozattal ítélte el a szlovák kormányzati szervek azon törekvését, hogy a komáromi Selye János Egyetemet főiskolává szándékozik visszaminősíteni. Az Európai Unió Alkotmányának semmibevételét jelenti ez. Egyértelműen a magyarság ellen irányul, s része annak az eléggé el nem ítélhető módszernek, amellyel a magyar nyelvű egyetemi képzést szándékozik [...]

Nyilatkozat a szlovák nyelvtörvény ellen

MRETZS ülés Balatonfenyvesen
A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata augusztus 1-én, Balatonfenyvesen tartotta ez évi közgyűlését.
Dr. Erdélyi Géza ny. püspök, az MRETZS elnöke ünnepi köszöntőjét követően beszámolt az elmúlt évben végzett munkáról, valamint a szervezet gazdasági helyzetéről.

Az MRETZS Jogi Bizottságának állásfoglalása a Magyar Református Egyház Alkotmánya című tervezethez

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata Jogi Bizottsága 2008. november 14-én, Budapesten tartott bizottsági ülésén és azt követően megvizsgálta az egységes Magyar Református Egyház Alkotmány tervezetét és az alábbi állásfoglalásra jutott:
1./
Mindaz, amit a tervezet szabályozni szándékozik, már tartalmilag és az országonként fennálló körülmények figyelembevételével, jogilag rendezve van, az MRETZS Alkotmányában.