Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for 'Nincs kategorizálva'

Nagypéntek

Demecseri Horváth Imre

Máté 27,51-52

A vád elhangzott, az idő elérkezett.
Jön az Úr, arca beesett, szomorú.
Elhagyta mindenki, egyedül van.
Vállára a bűnös világ nehezedett.
Homloka, teste vérzik,
A tegnapi gyalázat ütött rajt’ sebet.
És a sok sérelem, mi rajta csattant,
Az átok, a sok piszok mi rá hullt.
És most itt a nagy kereszt.
Elfogyott az út, az idő megállt,

MEGJELENT AZ MRETZS 2015. ÉVI FALNAPTÁRA

Megrendelhető:

MRETZS IRODA

1091 Budapest, Kálvin tér 7

vagy e-mailen: tzsinat@freemail.hu

vagy telefonon: 06 209 318 075

A Megtartó (ünnepi igehirdetés)

Dr. Pungur József (Kanada – Edmonton)
„És monda az angyal nékik (a pásztoroknak): Ne féljetek mert íme hirdetek néktek nagy öröme, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.” (Lukács 2,10-11).                                                                
Ez az angyali üzenet az első Karácsony éjszakáján hangzott el egyszerű pásztor-embereknek, akik a [...]

Advent üzenete-A mennyek országáról (III. adventi igehirdetés-sorozat)

Sipos Előd Zoltán (Magyarország-Pécel)
péceli segédlelkész-sárospataki diák III.
“Más példázatot is mondott nekik: “Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.” (Mt. 13,31-32

A [...]

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek!”
(Títusz 2,11)

.

Istentől megáldott, kegyelemteljes
karácsonyi ünnepszentelést
és boldog új esztendőt
kívánunk minden kedves Testvérünknek,
határon innen és túl!

MEGHÍVÓ

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata

július 26-27-28.

között tartja következő ülését Balatonfenyvesen. Tájékoztatás a részletes programról/jelentkezés: Telefonon: 06-209-318-075 (üv.titkár)
E-mailben: boaz.kis@gmail.com

Imádság – Szentháromság vasárnap

„Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és Szentlélek; és ez a három egy.” (I Jn. 5,7)
Ó, dicsőséges Szentháromság, dicséret, hála és magasztalás legyen néked, hogy kijelentetted magadat a te Igédben, és én megismerhettelek téged csodálatos szentségedben. Megismerhettelek mint az én jóságos Atyámat, kihez hasonló nincs mennyen és földön, akihez én, [...]

.

Istentől megáldott,
kegyelemteljes
húsvéti ünnepszentelést
kívánunk!

A nagyböjt úrasztala előtt

Szénási Sándor
                                    
Máté 3, 9-10
Vagyok letört, korhadt, száraz ág…
Ha akarod -
Remény jár át, s virul száz virág.
 
Vagyok kőszív. Nem él, nem riad.
Ábrahámnak
Te támaszthatsz belőlem fiat.

Megjelent az MRETZS 2011. évi FALINAPTÁRA

Megrendelhető:
MRETZS IRODA
1091 Budapest, Kálvin tér 7
vagy e-mailen: tzsinat@freemail.hu
vagy telefonon: 06 209 318 075
 
További kiadványok is kaphatóak:
 
(melyek megtekinthetőek a „kiadványaink” menüpont alatt)
 
A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ISTENTISZTELETI RENDTARTÁSA,
15 ÉVES AZ MRETZS - REMÉNYSÉGGEL A JÖVŐ FELÉ
(jubileumi kiadvány),
MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV,
TERÓLAD ZENG DICSÉRETEM – LITURGIKUS VERSEK
(egyházi ünnepekre és hétköznapokra, illetve nemzeti ünnepeinkre),
REFORMÁTUS EGYHÁZAK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (térkép),
A [...]